| Beveiliging tijdens crematie of uitvaart

“Van het concert des levens krijgt niemand een program.”

We worden geboren, leven het leven met alles wat daar bij hoort. Afscheid nemen zet ons aan het denken en we worden aan het feit herinnert over de essentie van het leven. Hier hoort vreugde, verbinding, verdriet en sterven bij als elementen van het leven dat we hebben geleefd en misschien wel hebben geleden.

Uitvaartbegeleiding & toezicht

Een betekenisvolle uitvaart is daarom een uiting van liefde, zorg en respect. Voor de overledene, voor de mensen met wie hij of zij het leven deelde, voor het leven. Er is genoeg leed voor u als naaste familie of nabestaanden bij het verlies van een dierbare. Het komt in onze huidige samenleving helaas steeds vaker voor dat inbrekers gebruik maken van de mogelijkheden om een inbraak te plegen tijdens de afwezigheid van u bij een crematie of uitvaart. Inbrekers en kwaadwillenden lezen rouwadvertenties in kranten, op zoek naar adressen om in te breken. Inbrekers worden steeds veelzijdiger met steeds minder respect voor u als nabestaande. Elk mens is uniek, dus ook elke uitvaart. FB Veiligheidsdiensten is uniek in uitvaartbegeleiding.

FB Veiligheidsdiensten is een zorg minder in de nazorg!

FB Veiligheidsdiensten draagt er zorg voor dat u eigendommen tijdens de uitvaart of crematie goed worden bewaakt. Wij kunnen opvallend en onopvallend aanwezig zijn in en rondom u woning, bedrijf of onroerend goed. Door surveillance en observatie houden wij het te bewaken object nauwlettend in de gaten. Tijdens de plechtigheid komt het ook steeds vaker voor dat emoties en onderlinge geschillen zo hoog oplopen dat dit escaleert tijdens deze toch al emotionele uitvaart of crematie. Tijdens de plechtigheid kunnen wij u de nodige beveiliging bieden. U wilt toch op een waardige manier afscheid nemen van u dierbare. FB Veiligheidsdiensten draagt zorg voor beveiliging en veiligheid tijdens dit dierbare afscheid.

FB Veiligheidsdiensten is gevestigd in de stad Groningen en is biedt deze service als enige in de stad en provincie Groningen.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Dit is uiteraard zonder verdere verplichtingen.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Dit is uiteraard zonder verdere verplichtingen.