| GGZ & Jeugdzorg Vervoer

FB Veiligheidsdiensten / FB Vervoer is een beveiligingsbedrijf gevestigd in de stad Groningen. Kwaliteit staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Wij leveren verschillende diensten waaronder (flex) beveiliging, calamiteiten inzet, interventie, uitvaartbeveiliging en beveiligd transport of regulier vervoer. Wij zijn gespecialiseerd in vervoer van personen naar verschillende locaties in Noord Nederland. Dit vervoer is laagdrempelig en op verzoek beveiligd en geschied vanuit de (semi) gesloten setting of vanuit begeleid wonen.

GGZ en Jeugdzorgvervoer

De Vervoersdienst van FB Veiligheidsdiensten.

Onze Vervoersdienst is een private vervoersdienst voor mensen in de GGZ- of de Jeugdzorg waarbij kwaliteit professionaliteit en eenvoud onze sleutelwoorden zijn. Hierbij staat de veiligheid van de cliënt centraal.

Doel

Wij willen graag een passend alternatief ontwikkelen voor zorg-vervoer en dit bieden in de GGZ en Jeugdzorg. Onze werkwijze is dat de vervoersdienst en onze zorgtaxi’s zullen aansluiten op de desbetreffende cliënt die goed wordt voorbereid op wat er te wachten staat en op adequate wijze begeleid en ondersteund wordt. Uiteraard is dit niet alleen voor de cliënten zeer prettig maar ook voor de naaste familieleden en betrokkenen wetende dat onze mensen die deel uitmaken van de begeleiding en de zorgtaxi dit met de volle overtuiging doen.

FB Veiligheidsdiensten levert diverse diensten richting Jeugdzorg en de GGZ. Hierbij maken we onderscheid tussen de gesloten Jeugdzorg/Psychiatrie en de zogenaamde open setting. 

Afhankelijk van de setting zetten wij afgestemd op de te vervoeren persoon de medewerkers in. Dit kunnen de ene keer een aantal beveiligers zijn en de andere keer kan dit een pedagogisch medewerker met bijvoorbeeld een GGZ verpleegkundige zijn. De ene keer spreken we over zorgvervoer en de andere keer over beveiligd vervoer. Het vervoer maakt deel uit van ons beveiligingsbedrijf. Vanzelfsprekend staat veiligheid hier hoog op onze kwaliteitenlijst. Maar het uitgangspunt bij het vervoer is dat dit voor degene die vervoerd wordt zeer laagdrempelig is en dat dit ook in het contact met hem of haar naar voren komt. Omdat wij het vervoer niet vanuit strafrecht doen maar veelal vanuit het civiel rechtelijke maken wij geen gebruik van geweld- of dwangmiddelen en is het de bejegening en de-escalatie waar wij ons op concentreren. Omgevingsfactoren van de cliënt zijn zeer belangrijk en het is dus zeer goed mogelijk dat er iemand van de vaste begeleiding mee gaat. Voor alle doelgroepen voor wie wij het vervoer organiseren geldt dat dit vervoer door onze dienstverlening dat dit humaan gebeurd. De bejegening en interactie van FB Veiligheidsdiensten is gericht op de zogenaamde  herstel ondersteunende principes dat wil zeggen dat wij de mogelijkheid bieden om een naaste mee te laten rijden en het vervoer zoveel mogelijk zittend en prikkel arm te laten plaatsvinden.

Ook ouders of verzorgers kunnen meerijden in onze daarvoor speciaal uitgeruste bus.De auto’s zijn neutraal van uitstraling en alleen voorzien van logo.

Spoedtransport of ondersteuning nodig?

Onze vervoersdienst is werkzaam in het Noorden en het Oosten van het land. Bij een spoedaanvraag kunnen wij met name in Groningen, Drenthe en Friesland binnen een uur tot anderhalf uur operationeel zijn. Door deze spoedtransporten kunnen we er zorg voor dragen dat uw cliënt snel opgehaald wordt en niet langer dan noodzakelijk moet wachten bij een overplaatsing van de ene instelling naar de andere of transport vanaf een politiebureau. Beveiligde  transporten worden uitgevoerd door minimaal 2 medewerkers. Wij zijn uniform gekleed echter minimaal opvallend en zo neutraal mogelijk. Om binnen afzienbare tijd operationeel te zijn werken we met een consignatierooster waarbij er meerdere medewerkers 24 uurs diensten draaien.

Zorgbeveiliging of begeleiding.

Wij leveren beveiligers met een pedagogische achtergrond voor (zorg) ondersteuning en beveiligingswerkzaamheden. Ook wanneer er in uw instelling onrust of sprake van geweld is kunt u een beroep op ons doen. De medewerkers van FB Veiligheidsdiensten zijn allemaal getraind in het omgaan met geweldsituaties en met conflicten. Deze trainingen worden door instructeurs en (ex) politiemensen gegeven en zijn praktijkgericht waarbij de bejegening en tactische benadering voor ons van essentieel belang zijn.

Wij vervoeren:

  • Cliënten met psychiatrische aandoeningen.
  • Cliënten die verward en/of angstig gedrag vertonen.
  • Cliënten met verslavingsproblematiek.
  • Cliënten met een Rechterlijke Machtiging.
  • Cliënten met een In Bewaring Stelling.
  • Cliënten met ernstige verbale en non-verbale agressie.
  • Jeugd waarbij de ouders of voogden niet in staat zijn het vervoer te regelen.
  • Jeugd die in de gesloten jeugdzorg zit
  • Jeugd die vanwege problematiek of vluchtgevaar niet regulier vervoerd kunnen worden.

Voor alle doelgroepen voor wie wij het vervoer organiseren geldt dat dit vervoer door onze dienstverlening humaan gebeurd. De bejegening en interactie van FB Veiligheidsdiensten is gericht op de zogenaamde  herstel ondersteunende principes dat wil zeggen dat wij de mogelijkheid bieden om een naaste mee te laten rijden en het vervoer zoveel mogelijk zittend en prikkelarm te laten plaatsvinden.

Wij zijn eveneens 24 uur per dag te bereiken en inzetbaar.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Dit is uiteraard zonder verdere verplichtingen.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Dit is uiteraard zonder verdere verplichtingen.