| Zorgbeveiliging

 

De eerste stap naar zorgbeveiliging is affiniteit met de zorg en de mensen die zorg nodig hebben. Belangrijk is een groot empathisch vermogen te hebben en de zorg te kunnen verlenen vanuit de eigen overtuiging met de wetenschap dat wij zelf ook op een punt komen dat we zorg nodig hebben. Ook hopen we dan zelf ook de beste zorg te kunnen krijgen. Door de grote populatie van mensen die zorg nodig heeft zetten wij zorgbeveiligers in die helpen en begeleiden daar waar de behoefte ligt. Dit kan voor 1 op 1 begeleiding zijn, ondersteuning in de dagelijkse werkzaamheden met de groepswerkers of persoonlijk begeleiders.

“Ze dragen geen uniform, maar bewaken wel de orde in veel ggz-klinieken: veel instellingen kunnen niet meer zonder de zorgbeveiliger.”

Hierboven een stukje uit het Algemeen Dagblad. Wij van FB Veiligheidsdiensten hebben een nieuw item aan onze dienstverlening toegevoegd.  Doordat wij vanwege onze vervoersdiensten regelmatig binnen de GGZ en Jeugdzorg komen zien we een toenemende vraag in de inzet van zorgbeveiligers. In overleg met onze opdrachtgevers hebben we gekeken naar een aantal kernkwaliteiten waar onze zorgbeveiligers aan moeten voldoen. Dit heeft geresulteerd in de zorgbeveiliger die staat voor veiligheid, hulpverlenend werken en ondersteunen daar waar de behoefte binnen uw instelling of bedrijf liggen. Pedagogiek, ambulante begeleiding, zorg en veiligheid gaan hand in hand.

Wij  stellen hoge eisen aan onze zorgbeveiligers. Onze medewerkers krijgen allemaal trainingen op het gebied van conflicthantering, de-escalerend handelen en mentale en fysieke weerbaarheid.

Bovenal belangrijk dat de zorgbeveiliger in geval van calamiteiten en agressie adequaat en snel kan handelen. Helaas is dit door te toenemende agressie en de onderbezetting in de verschillende instellingen vaak aan de orde. Wij zijn er dan ook voor om de rust en de veiligheid voor uw personeel, cliënten en bezoekers te waarborgen.

zorgbeveiliging

In de reguliere opleiding voor beveiliger wordt over de zorg en hulpverlening  nauwelijks gesproken. Er wordt in het geheel geen aandacht besteed aan het herkennen van ziektebeelden, afwijkend gedrag door psychopathologische aandoeningen, medicijn of drugsgebruik. In de module beveiliger in de zorg wordt hier voor een groot deel aandacht aan besteed. Onze mensen hebben minimaal deze opleiding gevolgd, waarbij een groot deel ook pedagogisch is onderlegd en weet waar hij of zij over kan meepraten. Onze medewerkers worden regelmatig getraind en bijgeschoold om naar hun beste vermogens te kunnen functioneren. Ons doel is om u en uw medewerkers te ontlasten in de steeds maar groter wordende belasting in de zorg en begeleiding.

FB Veiligheidsdiensten is een zorg minder in de zorg!

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Dit is uiteraard zonder verdere verplichtingen.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Dit is uiteraard zonder verdere verplichtingen.